ร้านค้าและแอป eBook อย่างเป็นทางการสำหรับแฟนๆ มังงะและไลท์โนเวล

พอยต์BOOK☆WALKER

พอยต์ BOOK☆WALKER (ต่อไปนี้เรียกว่า “พอยต์”) คือโปรแกรมความภักดีของ BOOK☆WALKER ในฐานะสมาชิกBOOK☆WALKER คุณจะได้รับพอยต์สะสมเมื่อซื้ออีบุ๊กบนร้านค้าบนเว็บและสามารถใช้พอยต์ในการซื้ออีบุ๊กครั้งถัดไปได้ตั้งแต่ 1 หน่วยพอยต์ (1 พอยต์ = 1 บาท)
Shop:Purchase eBooks on the BOOK☆WALKER store. Earn Coins:Earn 1 coin for every 100 JPY purchase. Participate in campaigns to earn more! Use Coins:Use coins to pay for your next eBook purchase (1 coin = 1 JPY).

สะสม/ซื้อพอยต์

วิธีการได้รับ จำนวน เมื่อไร อายุพอยต์
(1) สะสมพอยต์เมื่อซื้ออีบุ๊ก *ไม่รวมพอยต์จากโปรโมชัน ได้พอยต์คืน 1% (อัตราคงที่) ภายใน 15 นาที หลังซื้อ พอยต์จะหมดอายุเมื่อครบ 5 เดือนนับจากวันที่ซื้อเวลา 23:59 น. ICT (เวลาอินโดจีน)
(2) ซื้อผ่านร้านค้าในแอปบน Android/iOS ซื้อพอยต์ได้จาก
・Android
・iOS
ภายใน 15 นาที หลังซื้อ ไม่มีวันหมดอายุ

ใช้พอยต์

คุณสามารถใช้พอยต์ตั้งแต่ 1 พอยต์ (= 1 บาท) ใน 1 หน่วยพอยต์เมื่อซื้อสินค้า

(1) กรอกตัวเลขพอยต์ที่ต้องการใช้ ในหัวข้อ “การใช้พอยต์”

Use Coin

(2) กดปุ่ม “ใช้”

Use Coin

* หากคุณต้องการชำระราคาเต็มด้วยพอยต์ ให้เลือกปุ่ม “ใช้พอยต์เต็มจำนวน”


(3) ยืนยันว่าจำนวนการใช้พอยต์แสดงอยู่ที่ด้านขวาของหัวข้อ “ใช้พอยต์”

コイン利用額の確認

กฎและข้อควรระวัง

การยืนยันสถานะพอยต์

 • คุณสามารถดูจำนวนพอยต์ทั้งหมดที่คุณมี วันหมดอายุ และข้อมูลพอยต์อื่น ๆ ได้จาก ประวัติพอยต์

เกี่ยวกับพอยต์ที่ได้รับ

 • ・แม้ว่าคุณจะชำระเงินโดยใช้พอยต์ คุณจะได้รับพอยต์ 1% ตามยอดซื้อ
 • ・หากการคำนวณพอยต์มีจุดทศนิยม จุดทศนิยมจะถูกตัดทิ้งทั้งหมด

 • (ตัวอย่าง) เมื่อลูกค้าซื้ออีบุ๊ก A ราคา 150 บาท และ อีบุ๊ก B ราคา 250 บาท และรับพอยต์สะสมคืน 1%
 • [เมื่อซื้อ A และ B พร้อมกัน] 400 บาท : 4 พอยต์
 • [เมื่อซื้อ A และ B แยกกัน] 150 บาท: 1 พอยต์, 250 บาท: 2 พอยต์

เมื่อมีการให้พอยต์

 • ・อาจใช้เวลาประมาณ 15 นาทีในการให้พอยต์เข้าบัญชีของคุณ
 • ・อาจมีบางกรณีที่มีการใช้เวลาในการมอบพอยต์เข้าบัญชีของคุณ มากกว่า 1-2 ชั่วโมง กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
 • ・สำหรับบางโปรโมชัน จะได้รับพอยต์หลังจากจบโปรโมชัน

วันหมดอายุ

 • ■ พอยต์มาตรฐาน
 • พอยต์เหล่านี้คือพอยต์ที่คุณซื้อผ่านร้านค้าในแอปบน iOS หรือ Android พอยต์มาตรฐานไม่มีวันหมดอายุ
 • * โปรดทราบว่าคุณสามารถซื้อพอยต์ผ่านร้านค้าในแอปบน iOS หรือ Android เท่านั้น
 • ■ พอยต์จำกัดเวลา
 • “พอยต์จำกัดเวลา” (= พอยต์ที่ได้รับ) จะหมดอายุเมื่อครบ 5 เดือนนับจากวันที่ได้รับพอยต์ เวลา 23:59 น. ICT (เวลาประเทศอินโดจีน)
 • * โปรดทราบว่าสำหรับบางโปรโมชัน พอยต์ที่ได้รับจะหมดอายุเมื่อครบ 5 เดือนนับจากวันที่เริ่มต้นโปรโมชัน
 • โปรดยืนยันกฎและเงื่อนไขสำหรับแต่ละหน้าโปรโมชันเพื่อดูรายละเอียด โปรดดูคำถามที่พบบ่อยในกรณีที่ไม่มีหน้าโปรโมชัน

เกี่ยวกับการใช้พอยต์

 • สำหรับร้านค้าในแอปบน iOS และ Android สามารถซื้ออีบุ๊กได้ด้วยพอยต์เท่านั้น
 • สำหรับร้านค้าบนเว็บ คุณอาจใช้พอยต์ร่วมกับวิธีการชำระเงินอื่น ๆ (เช่น การชำระเงินด้วยรหัส QR)

เกี่ยวกับการใช้คูปอง

 • ・พอยต์ที่ได้รับจะคำนวณจากยอดซื้ออีบุ๊กที่สะสมพอยต์ได้ทั้งหมดหลังหักคูปอง
 • ・โปรดใช้ความระมัดระวังเนื่องจากในโปรโมชันสะสมพอยต์บางรายการ หากคุณใช้คูปองตอนซื้อคุณจะไม่ได้รับพอยต์คืน

อื่น ๆ

 • ・พอยต์จะหมดอายุหากถึงกำหนดเวลา ขณะที่เป็น “พอยต์ที่ใช้ชั่วคราว” อยู่ และการใช้พอยต์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
 • ・คุณจะเสียพอยต์ทั้งหมดเมื่อยกเลิกการเป็นสมาชิก BOOK☆WALKER
 • ・เงื่อนไขการใช้พอยต์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

▲Back to Top

BOOK☆WALKERหน้าแรก